คำคมขงเบ้ง

คำคมขงเบ้ง,คำคมขงเบ้งงาน,คำคมขงเบ้งความรัก,คำคมขงเบ้งเพื่อน,คำคมขงเบ้งลิขิตฟ้า,คำคมขงเบ้งทั้งหมด,คำคมของขงเบ้ง

รวมคำคมขงเบ้ง ท่านผู้มีความฉลาดปราดเปรื่อง รอบรู้ทุกด้าน ท่านได้แต่งคำคมขงเบ้งขึ้นมา เพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลัง ได้นำเอามาเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตประจำวันลองไปอ่านดูกันเลย…

คำคมเส้น

คำคมขงเบ้ง

คำคมขงเบ้ง,คำคมขงเบ้งงาน,คำคมขงเบ้งความรัก,คำคมขงเบ้งเพื่อน,คำคมขงเบ้งลิขิตฟ้า,คำคมขงเบ้งทั้งหมด,คำคมของขงเบ้ง

คำคมขงเบ้ง

 

ผู้ปกครองระดับธรรมดา ใช้ความสารมารถของตนอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับกลาง ใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่

———-

ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้ แต่ไม่สามารถ มองเห็นคิ้วของตน

———-

พราะแสวงหามิใช้รอคอย
เพราะเชี้ยวชาญมิใช้โอกาส
เพราะสามารถมิใช้โชคช่วย
ดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน

———-

เมื่อใครสักคนหนึ่ง ทำผิด ท่านอย่าเพิ่งตำหนิหรือต่อว่าเขา
เพราะถ้าท่านเป็นเขาและตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเขา
ท่านอาจจะตัดสินใจทำเช่นเดียวกับเขาก็ได้

———-

ถ้าคุณหัวเสีย คุณจะเสียหัว

———-

เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนยังมียอดคน ฉะนั้นจึงอย่าประมาท

———-

มังกรถ้าไร้หัว หางก็ตีกันเอง
ถ้าคานบนเอน คานล่างก็เบี้ยว
ถ้าเสาเอกเฉียง เสาโทก็เฉ

———-

ไม่มีใครเลี้ยงอาหารใครเปล่า ๆ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

———-

ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุด
ผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุด
ผู้ที่มีเกียรติ คือ ผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น

———-

ศัตรูที่ร้ายเหลือ ไม่เท่าเกลือเป็นหนอน

———-

ถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่ คุณก็จะได้เป็นใหญ่
ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไร คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น

———-

นกทำรังให้ดูไม้ ข้าเลือกนายให้ดูน้ำใจ

———-

หนทางยาวไกลนับหมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกก่อนเสมอ

———-

เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริต

———-

เป็นแม่ทัพแล้วไม่กล้าตัดหัวคน เป็นแม่ทัพที่ดีไม่ได้

———-

สุราไม่ได้สร้างวีระบุรุษ……แต่วีรบุรุษก็ขาดสุราไม่ได้

———-

เมื่อสุภาพสตรีพูดว่า “ไม่” หล่อนมีความหมายว่า “อาจจะ”
เมื่อสุภาพสตรีพูดว่า “อาจจะ” หล่อนมีความหมายว่า “ใช่ หรือ ได้”
เมื่อสุภาพสตรีพูดว่า “ใช่ หรือ ได้” หล่อนไม่ใช่สุภาพสตรี
สุภาพสตรีจะไม่ตอบรับใครง่ายๆ

———-

อย่าไล่สุนัขให้จนตรอก อย่าต้อนคนให้จนมุม

———-

ไม้คดใช้ทำขอเหล็กงอใช้ทำเคียว
แต่คนคดเคี้ยวใช้ทำอะไรไม่ได้เลย

———-

เล่นหมากรุก อย่าเอาแต่บุกอย่างเดียว
เดินหมากรุกยังต้องคิด เดินหมากชีวิต จะไม่คิดได้อย่างไร

———-

ผู้ปกครองระดับธรรมดา ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับกลาง ใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ปัญญาคนอื่นอย่างเต็มที่
อ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น

———-

คนฉลาดปราดเปรื่อง เขานั่งนิ่งสงวนคม

———-

อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล
อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย

คำคมขงเบ้ง,คำคมขงเบ้งงาน,คำคมขงเบ้งความรัก,คำคมขงเบ้งเพื่อน,คำคมขงเบ้งลิขิตฟ้า,คำคมขงเบ้งทั้งหมด,คำคมของขงเบ้ง

คำคมขงเบ้ง